Steun ons

De Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart heeft van de Belastingdienst een ANBI-verklaring ontvangen. Dat betekent dat giften aan Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart (deels of geheel) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Hoe kunt u bijdragen?


U kunt ons op vijf manieren financieel steunen door:
een eenmalige gift over te maken;
donateur/vriend te worden;
een periodieke schenking te doen (is volledig aftrekbaar van de belasting zonder minimumdrempel);
schenking door middel van een notariele akte;
Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart opnemen in uw testament.

Eenmalige gift

Via de doneer knop of klik hier dan kunt u direct via Ideal betaling een bedrag doneren.

Ook kunt u een eenmalige gift overmaken naar: NL93 RBRB 0896 7747 08 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart.
Denkt u bijvoorbeeld ook bij een gelegenheid als een verjaardag, jubileum of (her)opening van uw organisatie aan een schenking aan ons goede doel.
Om u een bedankje te kunnen sturen verzoeken wij u om bij ‘Mededelingen’ uw adres te vermelden.
Terug naar boven

Donateur of vriend worden van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

U kunt donateur of vriend worden van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart door jaarlijks een bijdrage te doneren. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. Wilt U vriend worden van ons en ons werk ondersteunen klik dan hier voor het aanmelden online.

U kunt zich ook schriftelijk aanmelden met onze vriendenkaart die U hier kunt downloaden. Graag de ingevulde vriendenkaart opsturen naar Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart, p/a Hoofdvaart 204, 7701 JS Dedemsvaart of deponeren in de brievenbus van de Hospice, Baron van Dedemlaan 2, 7701 HT  in Dedemsvaart.
Terug naar boven

Periodieke schenking


Naast een eenmalige gift is het ook mogelijk om periodiek (minimaal vijf jaar) te schenken aan Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart. Dit is voor beide partijen een gunstige vorm. Voor u als gever is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting – er geldt dus geen minimum of maximum voor de hoogte van het bedrag. Voor Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart is het prettig omdat ze hiermee de continuïteit van haar werkzaamheden kan waarborgen.
De enige voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar lang, jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt én dat u dit vastlegt in een schriftelijke overeenkomst in geld tussen u en de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart. U dient de overeenkomst uit te printen, in te vullen en te ondertekenen.

Daarnaast is er nog een formulier voor de betalingsvolmacht van deze periodieke schenking. Ook dit formulier dient u te printen, in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens stuurt u beide formulieren op naar: Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart, p/a Hoofdvaart 204, 7701 JS Dedemsvaart. Na ondertekening door ons krijgt u uw deel van de formulieren terug voor uw administratie. U dient deze goed te bewaren, maar hoeft ze niet naar de Belastingdienst te versturen. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

De formulieren:
– overeenkomst periodieke gift in geld Hospice
– betalingsvolmacht periodieke gift in geld Hospice

Terug naar boven

Schenkingen door middel van een notariële akte


Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet (zie item periodieke schenking).

Schenkingen via een notariële akte met de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart of  zijn onder bepaalde voorwaarden voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een notariële schenking wordt ook wel ‘een gift in de vorm van termijnen van lijfrenten’ genoemd.

Terug naar boven

Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart opnemen in uw testament


‘Uw laatste wil opmaken’ doet u misschien niet zo gemakkelijk. Dan bent u niet de enige. Velen vóór u vonden het moeilijk, maar deden het uiteindelijk toch en bespaarden daarmee hun erfgenamen veel moeite en onduidelijkheid.
U kunt in uw testament een legaat ten gunste van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart opnemen. Wat ook mogelijk is om de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart als mede erfgenaam op te nemen in uw testament.
Uw notaris kan u over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering voor u regelen.

Meer informatie

Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op via info@vriendenhospicededemsvaart.nl .
Wij kunnen u eventueel doorverwijzen naar een notaris.

Meer informatie over schenkingen en de wettelijke kaders staan op de website van de Belastingdienst.
Terug naar boven

facebook