Onze gasten

Ieder mens heeft het recht om op een menswaardige en respectvolle manier afscheid van het leven te nemen. Sterven in de thuissituatie is voor vrijwel iedereen een wens.
Er kunnen redenen zijn waardoor het thuis moeilijk of onmogelijk wordt.

In het familie Assen huis, de Hospice in Dedemsvaart is een omgeving gecreëerd waarin veiligheid en geborgenheid wordt geboden om in een intieme huiselijke sfeer tegemoet te komen aan deze wens.

Er is ruimte voor de eigenheid van iedere gast, de familie en overige betrokkenen waarbij zorgvuldig de samenwerking wordt afgestemd met professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.

Om deze wens te realiseren is geld nodig. Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart is opgericht met als doel jaarlijks voldoende fondsen te verwerven voor de jaarlijkse exploitatie van het huis aan de Van Dedemlaan 2 in Dedemsvaart.

Wilt U ook meedoen? Wordt dan vriend en vul het vriendenformulier in of U kunt ook doneren op rekeningnummer NL93 RBRB 0896774708 of doneer hier via de site, snel en gemakkelijk.

U kunt uw gift of het  vriendenformulier ook brengen bij de Hospice Dedemsvaart, Baron van Dedemlaan 2 in Dedemsvaart en deponeren in de bus.

Download hier het vriendenformulier