Activiteiten / werkwijze

Plan van Aanpak:

Datum 31 augustus 2014
Betreft Aanpak Fondsenwerving


Doel
:
Voldoende geldmiddelen genereren om de jaarlijkse exploitatiekosten van de Hospice in Dedemsvaart te dekken. Meer specifiek doel van het huidige bestuur van de Vrienden van Hospice Dedemsvaart: voldoende geldmiddelen genereren, zodat er gedurende twee jaar geld beschikbaar is voor de exploitatie

 Aanpak:
De middelen moeten worden opgebracht door de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in en om de kern Dedemsvaart. Verschillende groepen donateurs vragen een verschillende aanpak. Daarom eerst in beeld brengen welke verschillende groepen we onderkennen en tot welke directe omgeving van Dedemsvaart de fondsenwerving beperkt wordt. Vervolgens welke aanpak het beste past welke doelgroep, welk tijdpad we daaraan hangen etc.

Fondsenwervingspiramide:

pyramide 1

Als basismodel voor structurele werving is de donateurs of fondsenwervingspiramide. Wie eerder eenmaal gegeven heeft en tevreden is over de besteding en de relatie is eerder bereid om weer iets of iets extra’s te geven. Fondsenwerving onder eerdere en huidige gevers is in principe veel effectiever dan werven onder “koude” contacten. De fondsenwervingspiramide wordt vaak gebruikt voor donateursprogramma’s. Structureel campagne voeren is in feite vooral structureel goede relaties ontwikkelen met gevers en deze zorgvuldig beheren.

Suspects: in het begin zijn er mensen waarvan verwacht mag worden dat ze serieus omgaan met de vraag om hulp en binnen deze groep kan je gericht op zoek gaan naar donateurs.

Voor ons betreft het in eerste instantie inwoners, bedrijven en overige organisaties in het gebied binnen de geografische afbakening:

 • Dedemsvaart
 • Ommerkanaal
 • Vinkenbuurt
 • Witharen
 • Balkbrug
 • Zuidwolde
 • Drogteropslagen
 • Linde
 • Slagharen
 • Lutten
 • Schuinesloot
 • De Belte

En alle tussenliggende wegen.

Prospects: binnen de groep waarvan je verwacht dat ze zullen geven, ga je op zoek naar mensen, ondernemers, fondsen, waarvan je verwacht dat ze zullen bijdragen aan het doel.Orden ze naar kansrijk (warm) en minder kansrijk (koud).

Marktsegmentatie/doelgroepen:

 • Fondsen
 • Overheid: provincie, gemeente, rijk:
 • Bedrijven
 • Kleine zelfstandigen /zelfstandige winkeliers
 • Maatschappelijke organisaties: kerken, welzijnsorganisaties, Buurtzorg, Carinova, Plaatselijk belang ook of met name van de kernen om Dedemsvaart heen
 • Inwoners/particulieren
 • Klanten

De eerste gevers: voldoende namen en adressen: benader ze om eenmalige bijdrage

De herhaalde gift: Vraag een kersverse donateur niet direct om een vaste donateur te worden. Eleganter is om eerst een paar keer opnieuw te vragen om een eenmalige gift. Doe je dat goed, dan reageert soms wel 90 % positief.

De vaste gift: wie goed reageert op de ad hoc vraag om een eenmalige gift, is op enig moment goed benaderbaar voor een vaste bijdrage. “Zou het niet handig zijn om ons te machtigen jaarlijks iets af te laten schrijven”.

Hogere giften: Iemand die jarenlang geeft, kun je gerust een keer om een hogere bijdrage vragen.

Grote giften: mensen die blijven geven en steeds meer geven, leer je steeds beter kennen. Betrokken mensen komen naar open dagen, donateursdagen, bellen, etc. Je wordt “bevriend”. En deelt elkaars passie voor de doelen van de organisatie. Die gelijkgestemdheid levert relatief grote en soms heel grote individuele giften op.

Legaten en erfstellingen. Nader in te vullen

Mogelijke benaderingswijzen, bij welke doelgroep:

 • Fondsen: onderzoek mogelijkheid om fondsen aan te schrijven.
 • Overheid: provincie, gemeente, rijk: brief naar de gemeente Hardenberg met verzoek tot kwijtschelding OZB, refererend aan de officiële opening van de Hospice.
 • Bedrijven/kleine zelfstandigen /zelfstandige winkeliers: directe benaderen voor de club van 100 (gift van € 100 en vermelding naam op website)
 • Maatschappelijke organisaties: kerken, welzijnsorganisaties, Buurtzorg, Carinova, Plaatselijk belang. Zorgen voor een adressenlijst van deze organisaties.

o    We willen de plaatselijk belangorganisaties gaan benaderen om aandacht te geven aan de Hospice. Via PB vrijwilligers zoeken om namens de Vrienden activiteiten uit te voeren voor fondsenwerving in de dorpen.

 • Inwoners/particulieren: directe benadering, mailing huis aan huis, bord in de Hospice, gastenboek in Hospice straatactiviteiten zoals vrijmarkten, kerstmarkt

 

Uit te voeren activiteiten

 1. Fondsen: uitzoeken en benaderen.
 2. Overheid: provincie, gemeente, rijk benaderen.
 3. Inventarisatie, adressenlijst bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 4. De Club van 100.
 5. Kennis opdoen bij anderen over fondsen werving
 6. Voorbereiden Kerstmarkt
 7. Benaderen plaatselijk belang uit de diverse dorpen
 8. Benaderen particulieren (huis aan huis een flyer)
 9. Naamsbekendheid verbeteren (mini-advertenties?)
 10. Zoeken van vrijwilligers om te helpen bij bv een kerstmarkt.
 11. Communicatie met pers.
 12. Website up to date houden.
 13. Registratie vrienden, toesturen acceptgiro’s.

 

Planning:
Ad 4: bedrijven benaderen in najaar 2014

Ad 5: Informatie over fondsenwerving voor een bijeenkomst in oktober!

Ad 6: in september een draaiboek maken voor de Kerstmarkt

Ad 7: Benaderen plaatselijk belang: namen zoeken en vragen of je toelichting op Hospice mag geven in een vergadering, oppakken in oktober

Ad 8: Ons foldermateriaal gebruiken om proef te draaien in één straat in Dedemsvaart. November
Geld/middelen

 • Flyers
 • Pennen
 • Website
 • Brochures
 • Banners
 • Achterkant van een marktkraam

 
Randvoorwaarden
Afstemming met bestuur Hospice: minimaal 1 x jaar.