Welkom bij de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Wat is een Hospice:

Een hospice voor Dedemsvaart en de directe omgeving voorziet in een behoefte. Deze behoefte is palliatieve zorg voor iedereen in de meest kwetsbare eindperiode van een mensenleven. Er is juist dan vaak behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden. Een kleinschalig bijna-thuis-huis, waar gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en hun eigen zorgverleners – bijna zoals thuis. Het verblijf in het hospice moet voor iedereen die daar gebruik van wil maken mogelijk zijn, ongeacht gezindte, levensovertuiging of afkomst.

Het doel van de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart is een bijdrage te leveren voor het functioneren en voortbestaan van de Hospice in Dedemsvaart als een zodanige bestemming in het dorp dat deze gedragen wordt door de bevolking van Dedemsvaart en de directe omgeving.

Help ons mee door dit mooie doel te steunen door:
• een eenmalige gift of donatie over te maken op rekeningnummer
NL93 RBRB 0896 7747 08 tnv Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart of via iDeal klik hier of op het logo,doneer
• donateur/vriend te worden en ons voor een langere periode te steunen, klik dan hier voor het aanmelden online of op het logo.wordvriend. U kunt zich ook aanmelden met onze vriendenkaart. Deze kunt U hier downloaden.

Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart
KvK nr: 60104538
Fiscaal nummer: 8537.66.964
Ons banknummer voor giften en donaties: NL93 RBRB 0896 7747 08

Volg ons ook via facebook, klik op het facebook logo of hier.

ANBIfacebook